-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

1-11-2015 Hỗ trợ mem mới, khai mở Liên Đấu, Event, vũ khí HKMP với nhiều hoạt động vui vẻ, thân mời đồng đạo ghé tham gia

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

1-11-2015 Hỗ trợ mem mới, khai mở Liên Đấu, Event, vũ khí HKMP với nhiều hoạt động vui vẻ, thân mời đồng đạo ghé tham gia

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

1-11-2015 Hỗ trợ mem mới, khai mở Liên Đấu, Event, vũ khí HKMP với nhiều hoạt động vui vẻ, thân mời đồng đạo ghé tham gia

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

1-11-2015 Hỗ trợ mem mới, khai mở Liên Đấu, Event, vũ khí HKMP với nhiều hoạt động vui vẻ, thân mời đồng đạo ghé tham gia

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

1-11-2015 Hỗ trợ mem mới, khai mở Liên Đấu, Event, vũ khí HKMP với nhiều hoạt động vui vẻ, thân mời đồng đạo ghé tham gia

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Những sự kiện sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 1-11-2015:
-Khai mở Liên đấu
-Event ghép tranh CTC
-Ra mắt trang bị vũ khí HKMP
-Hỗ trợ tân thủ mới: 
từ sau bảo trì 12h sáng ngày 1-11-2015, tân thủ sẽ nhận được hỗ trợ ban đầu 24h TTL, khi đạt cấp 100 sẽ được train ở một map riêng(nhân vật cũ không vào được). Trong map sẽ có TTL nhận theo giờ, bạn phải nhận bằng tay tại các bếp lửa, thời gian hỗ trợ kéo dài đến 15-11-2015 sẽ mở map này cho toàn server. không hỗ trợ LV ban đầu.

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Những sự kiện sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 1-11-2015:
-Khai mở Liên đấu
-Event ghép tranh CTC
-Ra mắt trang bị vũ khí HKMP
-Hỗ trợ tân thủ mới: 
từ sau bảo trì 12h sáng ngày 1-11-2015, tân thủ sẽ nhận được hỗ trợ ban đầu 24h TTL, khi đạt cấp 100 sẽ được train ở một map riêng(nhân vật cũ không vào được). Trong map sẽ có TTL nhận theo giờ, bạn phải nhận bằng tay tại các bếp lửa, thời gian hỗ trợ kéo dài đến 15-11-2015 sẽ mở map này cho toàn server. không hỗ trợ LV ban đầu.

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Những sự kiện sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 1-11-2015:
-Khai mở Liên đấu
-Event ghép tranh CTC
-Ra mắt trang bị vũ khí HKMP
-Hỗ trợ tân thủ mới: 

từ sau bảo trì 12h sáng ngày 1-11-2015, tân thủ sẽ nhận được hỗ trợ ban đầu 24h TTL, khi đạt cấp 100 sẽ được train ở một map riêng(nhân vật cũ không vào được). Trong map sẽ có TTL nhận theo giờ, bạn phải nhận bằng tay tại các bếp lửa, thời gian hỗ trợ kéo dài đến 15-11-2015 sẽ mở map này cho toàn server. không hỗ trợ LV ban đầu.

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Những sự kiện sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 1-11-2015:
-Khai mở Liên đấu
-Event ghép tranh CTC
-Ra mắt trang bị vũ khí HKMP
-Hỗ trợ tân thủ mới: 

từ sau bảo trì 12h sáng ngày 1-11-2015, tân thủ sẽ nhận được hỗ trợ ban đầu 24h TTL, khi đạt cấp 100 sẽ được train ở một map riêng(nhân vật cũ không vào được). Trong map sẽ có TTL nhận theo giờ, bạn phải nhận bằng tay tại các bếp lửa, thời gian hỗ trợ kéo dài đến 8-11-2015 sẽ mở map này cho toàn server. không hỗ trợ LV ban đầu.

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Những sự kiện sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 1-11-2015:
-Khai mở Liên đấu
-Event ghép tranh CTC
-Ra mắt trang bị vũ khí HKMP
-Hỗ trợ tân thủ mới: 

từ sau bảo trì 12h sáng ngày 1-11-2015, tân thủ sẽ nhận được hỗ trợ ban đầu 24h TTL, khi đạt cấp 100 sẽ được train ở một map riêng(nhân vật cũ không vào được). Trong map sẽ có TTL nhận theo giờ, bạn phải nhận bằng tay tại các bếp lửa, thời gian hỗ trợ kéo dài đến 15-11-2015 sẽ mở map này cho toàn server. không hỗ trợ LV ban đầu.

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Những sự kiện sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 1-11-2015:
-Khai mở Liên đấu
-Event ghép tranh CTC
-Ra mắt trang bị vũ khí HKMP
-Hỗ trợ tân thủ mới: 

từ sau bảo trì 12h sáng ngày 1-11-2015, tân thủ sẽ nhận được hỗ trợ ban đầu 24h TTL, khi đạt cấp 100 sẽ được train ở một map riêng(nhân vật cũ không vào được). Trong map sẽ có TTL nhận theo giờ, bạn phải nhận bằng tay tại các bếp lửa, thời gian hỗ trợ kéo dài đến 15-11-2015 sẽ mở map này cho toàn server. không hỗ trợ LV ban đầu.
 

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Những sự kiện sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 1-11-2015:
-Khai mở Liên đấu
-Event ghép tranh CTC
-Ra mắt trang bị vũ khí HKMP
-Hỗ trợ tân thủ mới: 

từ sau bảo trì 12h sáng ngày 1-11-2015, tân thủ sẽ nhận được hỗ trợ ban đầu 24h TTL, khi đạt cấp 100 sẽ được train ở một map riêng(nhân vật cũ không vào được). Trong map sẽ có TTL nhận theo giờ, bạn phải nhận bằng tay tại các bếp lửa, thời gian hỗ trợ kéo dài đến 15-11-2015 sẽ mở map này cho toàn server. không hỗ trợ LV ban đầu.

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Những sự kiện sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 1-11-2015:
-Khai mở Liên đấu
-Event ghép tranh CTC
-Ra mắt trang bị vũ khí HKMP
-Hỗ trợ tân thủ mới:
 

từ sau bảo trì 12h sáng ngày 1-11-2015, tân thủ sẽ nhận được hỗ trợ ban đầu 24h TTL, khi đạt cấp 100 sẽ được train ở một map riêng(nhân vật cũ không vào được). Trong map sẽ có TTL nhận theo giờ, bạn phải nhận bằng tay tại các bếp lửa, thời gian hỗ trợ kéo dài đến 8-11-2015 sẽ mở map này cho toàn server. không hỗ trợ LV ban đầu.

Islamabaskasiry
Islamabaskasiry
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Những sự kiện sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 1-11-2015:
-Khai mở Liên đấu
-Event ghép tranh CTC
-Ra mắt trang bị vũ khí HKMP
-Hỗ trợ tân thủ mới: 

từ sau bảo trì 12h sáng ngày 1-11-2015, tân thủ sẽ nhận được hỗ trợ ban đầu 24h TTL, khi đạt cấp 100 sẽ được train ở một map riêng(nhân vật cũ không vào được). Trong map sẽ có TTL nhận theo giờ, bạn phải nhận bằng tay tại các bếp lửa, thời gian hỗ trợ kéo dài đến 8-11-2015 sẽ mở map này cho toàn server. không hỗ trợ LV ban đầu.

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Facebook comment