-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

aloxinh
aloxinh
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Thời gian đua Top tân thủ lần 1 cụm máy chủ Hùng Bá Thiên Hạ
Đua Top: 14h ngày 11 tháng 06 năm 2015
Thời gian đua Top: Từ 14h 11/06/2015 đến 19h 12/06/2015


Thông tin phần thưởng

§ TOP 1: 01 Phi Vân+ 3000 Xu 
§ TOP 2: 01 Chiếu Dạ+ 2400 Xu
§ TOP 3: 01 Chiếu Dạ+ 2000 Xu
§ TOP 4-->6: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1600 Xu
§ TOP 7-->10: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1000 Xu
§ TOP 1 MÔN PHÁI: 1 Ngựa 8x ngẫu nhiên + 400 xu

aloxinh
aloxinh
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Thời gian đua Top tân thủ lần 1 cụm máy chủ Hùng Bá Thiên Hạ
Đua Top: 14h ngày 11 tháng 06 năm 2015
Thời gian đua Top: Từ 14h 11/06/2015 đến 19h 12/06/2015


Thông tin phần thưởng

§ TOP 1: 01 Phi Vân+ 3000 Xu 
§ TOP 2: 01 Chiếu Dạ+ 2400 Xu
§ TOP 3: 01 Chiếu Dạ+ 2000 Xu
§ TOP 4-->6: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1600 Xu
§ TOP 7-->10: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1000 Xu
§ TOP 1 MÔN PHÁI: 1 Ngựa 8x ngẫu nhiên + 400 xu

aloxinh
aloxinh
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Thời gian đua Top tân thủ lần 1 cụm máy chủ Hùng Bá Thiên Hạ
Đua Top: 14h ngày 11 tháng 06 năm 2015
Thời gian đua Top: Từ 14h 11/06/2015 đến 19h 12/06/2015


Thông tin phần thưởng

§ TOP 1: 01 Phi Vân+ 3000 Xu 
§ TOP 2: 01 Chiếu Dạ+ 2400 Xu
§ TOP 3: 01 Chiếu Dạ+ 2000 Xu
§ TOP 4-->6: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1600 Xu
§ TOP 7-->10: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1000 Xu
§ TOP 1 MÔN PHÁI: 1 Ngựa 8x ngẫu nhiên + 400 xu

aloxinh
aloxinh
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Thời gian đua Top tân thủ lần 1 cụm máy chủ Hùng Bá Thiên Hạ
Đua Top: 14h ngày 11 tháng 06 năm 2015
Thời gian đua Top: Từ 14h 11/06/2015 đến 19h 12/06/2015


Thông tin phần thưởng

§ TOP 1: 01 Phi Vân+ 3000 Xu 
§ TOP 2: 01 Chiếu Dạ+ 2400 Xu
§ TOP 3: 01 Chiếu Dạ+ 2000 Xu
§ TOP 4-->6: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1600 Xu
§ TOP 7-->10: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1000 Xu
§ TOP 1 MÔN PHÁI: 1 Ngựa 8x ngẫu nhiên + 400 xu

aloxinh
aloxinh
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Thời gian đua Top tân thủ lần 1 cụm máy chủ Hùng Bá Thiên Hạ
Đua Top: 14h ngày 11 tháng 06 năm 2015
Thời gian đua Top: Từ 14h 11/06/2015 đến 19h 12/06/2015


Thông tin phần thưởng

§ TOP 1: 01 Phi Vân+ 3000 Xu 
§ TOP 2: 01 Chiếu Dạ+ 2400 Xu
§ TOP 3: 01 Chiếu Dạ+ 2000 Xu
§ TOP 4-->6: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1600 Xu
§ TOP 7-->10: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1000 Xu
§ TOP 1 MÔN PHÁI: 1 Ngựa 8x ngẫu nhiên + 400 xu

aloxinh
aloxinh
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Thời gian đua Top tân thủ lần 1 cụm máy chủ Hùng Bá Thiên Hạ
Đua Top: 14h ngày 11 tháng 06 năm 2015
Thời gian đua Top: Từ 14h 11/06/2015 đến 19h 12/06/2015


Thông tin phần thưởng

§ TOP 1: 01 Phi Vân+ 3000 Xu 
§ TOP 2: 01 Chiếu Dạ+ 2400 Xu
§ TOP 3: 01 Chiếu Dạ+ 2000 Xu
§ TOP 4-->6: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1600 Xu
§ TOP 7-->10: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1000 Xu
§ TOP 1 MÔN PHÁI: 1 Ngựa 8x ngẫu nhiên + 400 xu

aloxinh
aloxinh
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Thời gian đua Top tân thủ lần 1 cụm máy chủ Hùng Bá Thiên Hạ
Đua Top: 14h ngày 11 tháng 06 năm 2015
Thời gian đua Top: Từ 14h 11/06/2015 đến 19h 12/06/2015


Thông tin phần thưởng

§ TOP 1: 01 Phi Vân+ 3000 Xu 
§ TOP 2: 01 Chiếu Dạ+ 2400 Xu
§ TOP 3: 01 Chiếu Dạ+ 2000 Xu
§ TOP 4-->6: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1600 Xu
§ TOP 7-->10: 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên+ 1000 Xu
§ TOP 1 MÔN PHÁI: 1 Ngựa 8x ngẫu nhiên + 400 xu

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Facebook comment