-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

kukai0976
kukai0976
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

http://xbs8.wlyy.pw:8181/user/Login.html
http://xbs9.wlyy.pw:9469/user/login.html
http://xbs10.wlyy.pw:8211/user/login.html

http://bt1.mhshrot.com:533/user/login.html
http://bt2.mhshrot.com:502/user/login.html
http://bt4.mhshrot.com:534/user/login.html

bt siêu dị đủ khả năng thì chơi  :))
info các xbs....xbs10 thì khác 1 tí....

SV test tiếng Việt của XBS, ae vào đú gì thì đú, có gì thong thả ib tôi sẽ báo với GM, nếu ý kiến dài thì viết file text hay doc nhá 
Hùng bá ngọa long ngâm 8

Một số trang bị, tướng do mod tên nên không hiển thị, vẫn dùng được bt, có vấn đề gì thì liên lạc GM
Săn thú 5 lệnh/1
Đánh quân đoàn từ tả từ 5kv/1, chỉ 1 người nhận, chắc là random  :))
Thủy tặc 1-2 đánh qd được 10kv, như trên 
Ô lâm HT [HT3] rớt thần hoàng đỉnh opt 30-80, tỷ lệ rớt đồ 10%
Tứ di kỵ: rớt chúc âm thương, 2-3 người, tỷ lệ 20%
Thiên công tái kiến rớt chúc âm yếu quyết, 4-8 người, 40%
Mê ly yêu sư  [chưa rõ hang thiên công hay hang đổng trác thái sư] chúc âm long vân, 2-3 người, 20%
Hang bắc đẩu: chúc âm bảo hộ [khiên], 2-3 người, 20%
Quản kha [hang mộc thú], chúc âm chiến y, 2-3 người, 20%
Hắc sơn [vu độc], chúc âm ngọc,, 2-3 người, 20%

PK được bạc dựa trên điểm PK của 2 bên theo tỷ lệ 1:3  :D
Bỏ CD chiến báo
Reset phó bản vào 2h chiều
Đăng nhập 280kv, 500tr, thần nguyệt cung 40-60opts
Thưởng cấp 1tr6
Năng động: bạc x500k, 20-50 lệnh, 10kv/rương
Báo danh 100 lệnh

Khắc văn x5
MOD
Chúc âm +2000 lính, ấn +4000, phát triển +20
Thần hoàng +4000 lính, ấn +7000, phát triển +40

Đổi quân công:
HT:1=> 100.
Ngọc tím:30=> 15.
Ngọc cam:100=> 15.
Bao:60=> 600.
Thịt:150=> 600.
Rượu:600=> 3000.
Trân châu vòng cổ:1800=> 10.

SHOP
Đồ đỏ 1v
Đồ tím 1000v
Diêu quang 20kv
Xích long nhãn 20kv

Rương lam 5000 =kim 800 bánh bao,400 thịt,200 rượu [ GM đề nghị không nên mua =)) ].
Rương lục 10kv=800k UD
Rương vàng 10kv=100tr bạc
Rương đỏ 500kv=1000 tll - chỉ dành cho đại gia
Rương tím 100kv=4tr HT
Giày noel 80kv=random đồ chúc âm 30-50 opts
Đồ chúc âm 80kv
Rương cam 880kv, random đồ thần hoàng 110 opts
MOD binh chủng:
Bàn cổ vệ [mập]: +mp, dame thường xác suất cao -35% dame aoe trong 3 lượt  :D vô cmn đối rồi
Liệt diễm kỵ sĩ [5s] +cp +mp, dame thường xác suất cao -35% dame aoe trong 3 lượt  :D
Hỏa thần [5s] mc hệ số 3.2, dame thường xác suất cao -mp aoe trong 3 lượt  :R
Tinh không [cung binh cấp 5] +def vật lý, +cp, +mp, dame thường xác suất cao -35%def aoe trong 3 lượt  :R

MOD võ tướng:
Tào Tháo có trống

BNT thiết thương aoe
Lữ Linh Khởi 1.5 tỷ, võ lực 105+3.3, aoe liên tục, +40% cc
[qua LB bạch môn phi tướng]
Hoàng Nguyệt Anh(Đại Kiều) 1.5 tỷ, mc 105+3.3, aoe liên tục, độc aoe  :R
[qua hà tiến - hán mạt quần hùng là chiêu đc]
Tôn Thượng Hương 1.5 tỷ, chỉ huy 105+3.3, aoe liên tục dame vật lý, địch sk càng cao dame càng cao, bộ+cung
[qua đinh nguyên]

Viên Thiệu 2 tỷ, yêu thuẫn, cung+văn
Thẩm Phối / Mãn Sủng / Gia Cát Cẩn 1 tỷ, +% thần binh aoe
Công Tôn phạm / lãnh bao 500tr, cung+văn, choáng địch nhân phía sau, +145sk  :O để làm gì ai biết không?
Mã hưu 2 tỷ, -70% dame aoe
Tào Tháo 500tr phách thiên, bộ+văn, +60-15, +30% dame
Lưu Bị / Tôn Quyền 500tr, thiên chinh, +85-20
Trình Dục / pháp chính / gia cát khác 1 tỷ, thiên băng, +45sk, +% choáng aoe
Hạ Hầu Uyên / Mã Siêu / chu hoàn 1 tỷ, kỵ thần
Hạ hậu đôn / Trương Phi / Cam Ninh 2 tỷ, mãnh hổ, aoe -150sk hàng ngang
Ngụy Điển vi, Khương Duy, Lữ Mông 2 tỷ, thần ngự, bộ+văn, tự thân +145sk, team 25sk
Ngụy quách gia 2 tỷ, aoe liên tục, choáng aoe, +dame
Thục Gia Cát Lượng 2 tỷ, aoe liên tục thần binh+25-15, +dame
Ngô chu du 2 tỷ, aoe liên tục, thần binh, +dame
★ Quý tử xích lôi, phục long, phong tiễn lần lượt MOD sang quỷ mưu, thần toán, hỏa thần.
Từ hoảng 2tỷ, địa long, aoe liên tục, +dame, turn 2 +% bạo
Quan vũ 2 tỷ, võ thánh, aoe liên tục, chịu dame +25sk
Tôn sách 2 tỷ, thần uy, aoe luên tục, +45-15, thần binh, thương+kỵ  :R
★ Quý tử quỷ hào, Thanh Long, bá vương lần lượt MOD sang địa long, võ thánh, thần uy.
Tuân úc, bàng thống 2tỷ, dame 10 lần liên tục 1 con, đối phương lính càng ít dame càng cao :R  thế thì xác cmn định là bay rồi  :D
Mã tốc 500tr, Lục tốn 2 tỷ, skill liên tục, theo thứ tự binh ít nhất, sk cao nhất và đứng cuối dame 3 lần, thiêu đốt aoe, thần binh  :D không hiểu lắm nhưng đại khái là khủng  :R
★ Quý tử hắc viêm, thần lôi lần lượt mod sang nhiên tận, lôi oanh.
Trương liêu 2 tỷ, quỷ sát, liên tục, theo thứ tự binh ít nhất, sk cao nhất và đứng cuối dame 3 lần, đối phương sk càng cao dame dính càng cao, khóa hồi lính aoe :R
Triệu vân 2 tỷ, bạch long, liên tục, theo thứ tự binh ít nhất, sk cao nhất và đứng cuối dame 3 lần, đối phương sk càng cao dame dính càng cao, -cp aoe trong 2 lượt  :R
Chu thái 2 tỷ, dũng mãnh, liên tục, theo thứ tự binh ít nhất, sk cao nhất và đứng cuối dame 3 lần, đối phương sk càng cao dame dính càng cao, -50% hồi sk aoe:v
★ Quý tử hổ sát, thần phong, huyết chinh, lần lượt MOD sang Quỷ Sát, bạch long, dũng mãnh.
Trương tú 2 tỷ, thiên kiếm aoe liên tục, +dame, turn 2 +% bạo
★ Quý tử thiên kiếm, địa thích, đột thích MOD aoe liên tục, dame x2
$$$ thần tướng
Chiến pháp thần tướng [Trương nhiệm], tiễn vũ, 55sk phát động, aoe liên tục, hệ số 7.7, choáng 1 turn, 3 vòng 110, tăng trưởng 3, mới chiêu 30k lính, thương+kỵ  :R
Kế sách thần tướng [Điền Phong], quỷ môn, 55sk phát động, aoe liên tục, hệ số 7.7, khống chế 1 turn, 3 vòng 110, tăng trưởng 3, mới chiêu 30k lính,pacman emoticon
Vật lý thần tướng [Công Tôn Toản], hủ thực, 55sk phát động, aoe liên tục, hệ số 7.7, choáng 1 turn, 3 vòng 110, tăng trưởng 3, mới chiêu 30k lính  :R
Thực nhật thần khuyển, 75sk phát động, +60-20, dame mc 3 lần, choáng 100%, 3 vòng 125+2.5, lính ban đầu 50k
Xi Vưu võ thần sung giá trị biếu tặng 30 tinh thần kích động, khôi phục toàn thể binh lực, cũng đối địch phương toàn thể tạo thành vật lý, chiến pháp, kế sách ba lần thật lớn thương tổn, đội hữu +100 tinh thần, địch quân -60 tinh thần, tam vây 160+2, mới bắt đầu binh lực 100000.
Trả lời nhanh

Message reputation : 61% (18 votes)

kukai0976
kukai0976
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

up
10 charrrrrrrrrrrrrrrr

kukai0976
kukai0976
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

up cái nữa rồi xóa....4r chả ai quan tâm ngọa long  :bz:20:
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (2 votes)

sadrain623
sadrain623
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

có tui quan tâm nè.chơi game này hay mà đỡ cày nhiều như mấy game luyện lv.mấy hôm đang đánh ban 1 sever mà đồ cùi mía quá mãi mới 140 mà hết vàng.hỏi cách mua rương thì chả thằng vn nào nói
đã thế còn bị 1 thằng nó lừa có link xúc tiến làm loay hoay cả ngày tìm
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (2 votes)

sadrain623
sadrain623
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

ông chơi sv nào t vào với
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (2 votes)

kukai0976
kukai0976
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

mình cày bên xbs9...ngụy vì tháo có trống...lúc trước ngọa long chơi quá trời post link  1 cái là 1 mớ vô hỏi cách chơi...hôm nay post lên chả có ma nào..chắc khỏi post link nữa...có link thì chơi 1 mình luôn...4r giờ toàn phong vân với hacq không  :bz:20:
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (2 votes)

kukai0976
kukai0976
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

mod đi qua xóa bài hộ em  :))
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (2 votes)

sadrain623
sadrain623
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

xbs9 bảo trì hay sao ấy
game này chắc trước ai chơi thì chơi thôi
phông t có t với 1 thằng nữa cũng thích ngọa long.mỗi tội ngày xua chơi của zing ko nạp mà chơi sever cũ nên ì ạch mãi chả lên nổi 140
giờ chơi trải nghiệm cho biết :v
mà cứ để bài ai thích chơi thì vào
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (1 vote)

kukai0976
kukai0976
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2


@sadrain623 đã viết:xbs9 bảo trì hay sao ấy
game này chắc trước ai chơi thì chơi thôi
phông t có t với 1 thằng nữa cũng thích ngọa long.mỗi tội ngày xua chơi của zing ko nạp mà chơi sever cũ nên ì ạch mãi chả lên nổi 140
giờ chơi trải nghiệm cho biết :v
mà cứ để bài ai thích chơi thì vào
không phải bảo trì đâu bạn..do sv việt hóa đặt tại tàu nên mình lag...bạn chịu khó f5 lại là được nha...thân :D
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (1 vote)

sadrain623
sadrain623
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

à copy link ngu quá.copy cả dòng 50k/ngày
nick ông là gì

kukai0976
kukai0976
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

:))

sadrain623
sadrain623
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

ok nick t luFFy nha.có gì t hỏi ông sau.chiến phát

kukai0976
kukai0976
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

mai chủ nhật mình onl cả ngày..cứ qua ngụy mà hỏi...mình trả lời cho

sadrain623
sadrain623
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

ok thank nhiều
sever việt hóa nên đỡ tốn hơn mấy sever kia

sadrain623
sadrain623
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

à cho mình hỏi chỗ bảo vật đồ cam 120 mua hết bao nhiêu vàng thê
rương cam nữa bao nhiêu vàng vậy
cái tất với món bên cạnh mua hết bao nhiêu vàng vậy mở ra có gì ngon ko

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 8 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Facebook comment