-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

volamhoalong
volamhoalong
avatar
avatar
Danh hiệuCao Cấp King Game

Cao Cấp King Game

KHAI MỞ SEVER KIẾM VŨ

CỤM MÁY CHỦ: Kiếm vũ Công Thành Chiến

OPENBETA 13h Ngày 18/1/2015

HIỆN SEVER ĐANG MỞ TEST
Cam Kết:Chống *** Full, KO ROLLBACK KO BUG PHÁ

Trang Chủ: http://kiemvu.net
Đăng Kí: http://id.kiemvu.net/#dang-ky
FORUM: http://forum.kiemvu.net/forum.php
Yahoo Suppor: gmkiemvu
Face Page: Truy Cập Trang Chủ
Diễn Đàn: Chuẩn bị update
Đường truyền: 1Gbps
Bảo mật: Anti-Chống *** Full, KO ROLLBACK KO BUG PHÁ

Phiên bản: Đồ xanh, An Bang Định Quốc


Số Lượng Member Online: 648 Thành Viên. Đỉnh điểm lên (700)
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]Bán Hàng

Dã Tẩu
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 819x634.
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]

Post Item
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 819x634.
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]


Sư Đồ Thiếp:

Skill 120:
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 801x600.
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]

[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 804x603.
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]

Tự Chạy Tọa Độ:
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 819x634.
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]

Vạn Sự Thông:

Uỷ Thác Kỹ năng hoặc kinh nghiệm:
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 819x634.
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]

Shop Liên Đấu:

Bang Hội Và Tác Phường:

Đồ Tím:

Khảm Nạm Trang Bị Xanh:
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 804x605.
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]

Kết Hôn: 
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 804x605.
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

volamhoalong
volamhoalong
avatar
avatar
Danh hiệuCao Cấp King Game

Cao Cấp King Game

[size=32]KHAI MỞ SEVER KIẾM VŨ[/size]

CỤM MÁY CHỦ: Kiếm vũ Công Thành Chiến


OPENBETA 13h Ngày 18/1/2015


HIỆN SEVER ĐANG MỞ TEST
[b][b][b][b][b]Cam Kết:[/b][/b][/b][/b][/b]Chống *** Full, KO ROLLBACK KO BUG PHÁ

[b]Trang Chủ: http://kiemvu.net
[b]Đăng Kí: 
http://id.kiemvu.net/#dang-ky
[b][b][b][b][b][b][b]FORUM: [/b][/b][/b][/b][/b][/b]http://forum.kiemvu.net/forum.php
Yahoo Suppor: gmkiemvu

[/b][/b][/b]

volamhoalong
volamhoalong
avatar
avatar
Danh hiệuCao Cấp King Game

Cao Cấp King Game

[size=32]KHAI MỞ SEVER KIẾM VŨ[/size]

CỤM MÁY CHỦ: Kiếm vũ Công Thành Chiến


OPENBETA 13h Ngày 18/1/2015


HIỆN SEVER ĐANG MỞ TEST
[b][b][b][b][b]Cam Kết:[/b][/b][/b][/b][/b]Chống *** Full, KO ROLLBACK KO BUG PHÁ

[b]Trang Chủ: http://kiemvu.net
[b]Đăng Kí: 
[/b]http://id.kiemvu.net/#dang-ky
[b][b][b][b][b][b][b][b]FORUM: 
[/b][/b][/b][/b][/b][/b]http://forum.kiemvu.net/forum.php
Yahoo Suppor: gmkiemvu

Xem Thêm Tại : http://www.4rkinggame.com/t261511-topic#ixzz3OzAoNsmv 
Nguồn : http://www.4rkinggame.com 

[/b][/b][/b]

volamhoalong
volamhoalong
avatar
avatar
Danh hiệuCao Cấp King Game

Cao Cấp King Game

I.Thông Tin Hỗ trợ tân thủ:
[b][b][b][b][b][b][b][b]
[b]· Sét Kim Phong ( Khóa Vĩnh Viễn theo mốc Lever) 
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b]- Vòng Sáng Hỗ Trợ máu mana

- Thần hành phù, Thổ địa phù v...v

· Nhận Bình Tiên Thảo Lộ ( Khóa )
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ 
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][b]
[b][b][b][b][b][b][b][b]
. Nhận Phần thưởng hàng ngày tại ( Npc Lễ Quan )

[/b][/b][/b][/b][/b][/b][b]
[b]III.Thông Tin Server.
[b][b]
[b]-Server với sự hỗ trợ của đội ngũ và luôn hiểu được người chơi cần điều gì
-Vì là Version CTC cuối, nên mọi tính năng đều được fix cực chuẩn.
-Bày Bán, Đấu Giá KCL, Thu Thuế Cho Bang Chiếm Thành, Ủy Thác Rời Mạng.
-Phân Chia Kênh Chat Như VNG.
-Rao Item Kênh Chat Như VNG.
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội – Phân Biệt Màu Bang Chủ Và Thành Viên - Thông Báo Bang Hội .
-Phân Quyền – Đổi Tên –Phát Lương– Hiển Thị On / Off
-Đính Tháo Trang Bị (new version )
-Liên Đấu – Danh Hiệu – Vòng Sáng ( Chuẩn VNG )
-Tìm Tọa Độ Mini Map.
-Tống Kim Có ~ Xem Tốp Và Shop Thuốc Lắc Chuẩn VNG.
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc, Hiệu Ứng Chuẩn.
-Skill Level 10, 30, 60 Hỗ Trợ Skill 9x Chuẩn tính năng
-Hệ Thống Skill 120, Thúy Yên Tàn Hình, Thiên Nhẫn Hoản Loạn,Côn luân bất tử, Võ Đang miễn dịch, Thiên Vương Ktc + 5%, Nga Mi Full kỹ năng.....Chuẩn VNG.
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt - Đồ Tím.
-Bến Thuyền PLD, Liên Đấu, Vượt Ải, Hoa Đăng, Boss Sát Thủ, Boss HK Tìm Lại Cảm Giác Xưa.
Nhấn tìm Tọa Độ Mini Map. ( Hệ thống tự di chuyển )
-Săn Boss Hoàng Kim chia ra 2 loại boss: 
+ Boss Tiểu ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh )
+ Boss Đại ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh, Đồ Hoàng Kim Môn Phái ) 
=> Bản Công Thành Chiến Không Cho ra các loại đồ khác như: Kim ô, thiên ma, thiên tứ .....vv.vvv. Chỉ có đồ tím và Hoàng Kim Môn Phái.
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa.


[b]
IV. Tính Năng Nổi Bật.
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[/b]

volamhoalong
volamhoalong
avatar
avatar
Danh hiệuCao Cấp King Game

Cao Cấp King Game

II.Thông Tin Hỗ trợ tân thủ:
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]
[b]· Sét Kim Phong ( Khóa Vĩnh Viễn theo mốc Lever) 
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b]- Vòng Sáng Hỗ Trợ máu mana


- Thần hành phù, Thổ địa phù v...v


· Nhận Bình Tiên Thảo Lộ ( Khóa )
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ 
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b]
[b][b][b][b][b][b][b][b]
. Nhận Phần thưởng hàng ngày tại ( Npc Lễ Quan )


[/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b]
[b]III.Thông Tin Server.
[b][b]
[b]-Server với sự hỗ trợ của đội ngũ và luôn hiểu được người chơi cần điều gì
-Vì là Version CTC cuối, nên mọi tính năng đều được fix cực chuẩn.
-Bày Bán, Đấu Giá KCL, Thu Thuế Cho Bang Chiếm Thành, Ủy Thác Rời Mạng.
-Phân Chia Kênh Chat Như VNG.
-Rao Item Kênh Chat Như VNG.
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội – Phân Biệt Màu Bang Chủ Và Thành Viên - Thông Báo Bang Hội .
-Phân Quyền – Đổi Tên –Phát Lương– Hiển Thị On / Off
-Đính Tháo Trang Bị (new version )
-Liên Đấu – Danh Hiệu – Vòng Sáng ( Chuẩn VNG )
-Tìm Tọa Độ Mini Map.
-Tống Kim Có ~ Xem Tốp Và Shop Thuốc Lắc Chuẩn VNG.
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc, Hiệu Ứng Chuẩn.
-Skill Level 10, 30, 60 Hỗ Trợ Skill 9x Chuẩn tính năng
-Hệ Thống Skill 120, Thúy Yên Tàn Hình, Thiên Nhẫn Hoản Loạn,Côn luân bất tử, Võ Đang miễn dịch, Thiên Vương Ktc + 5%, Nga Mi Full kỹ năng.....Chuẩn VNG.
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt - Đồ Tím.
-Bến Thuyền PLD, Liên Đấu, Vượt Ải, Hoa Đăng, Boss Sát Thủ, Boss HK Tìm Lại Cảm Giác Xưa.
Nhấn tìm Tọa Độ Mini Map. ( Hệ thống tự di chuyển )
-Săn Boss Hoàng Kim chia ra 2 loại boss: 
+ Boss Tiểu ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh )
+ Boss Đại ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh, Đồ Hoàng Kim Môn Phái ) 
=> Bản Công Thành Chiến Không Cho ra các loại đồ khác như: Kim ô, thiên ma, thiên tứ .....vv.vvv. Chỉ có đồ tím và Hoàng Kim Môn Phái.
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa.

[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

volamhoalong
volamhoalong
avatar
avatar
Danh hiệuCao Cấp King Game

Cao Cấp King Game

[size=32]KHAI MỞ SEVER KIẾM VŨ[/size]

CỤM MÁY CHỦ: Kiếm vũ Công Thành Chiến


OPENBETA 13h Ngày 18/1/2015

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment