-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

volamhoalong
volamhoalong
avatar
avatar
Danh hiệuCao Cấp King Game

Cao Cấp King Game

[size=32]Khai Mở Máy Kí Ức Võ Lâm
[/size]
Open Test: Ngay Bây Giờ
Open Server : 13h00 Ngày 11/11/2014


[size=32]Thông Tin Máy Chủ [/size]


 Trang chủ : 
http://kiucvolam1.com[b]


 Trang đăng ký: 
[/b]http://kiucvolam1.com/index.php?page=register[b][b]


 FaceBook: 
[/b][/b]http://www.facebook.com/pages/K%C3%...27070027534767[b][b][b]


 Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102


[/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b]II.[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] Hỗ Trợ Tân Thủ
[b][b][size=18]· Nhận Ngay Level 50
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 1000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
. Hỗ Trợ 3 Skill 9x 
[/b][/size][/b]


  • [size=32] Phần thưởng đua top[/size]

Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 2: [b]1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 3: [b]1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 4:[b]1 Set Định Quốc [b][b][b][b][b][b][b]MaxOPTION
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 8: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu[b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 9: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 10: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][b]Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)[/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][b]1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB[/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b]
[b]III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn 
-Đính tháo item - khoá rương an toàn 
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú 
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG . 
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội 
-Tìm Tọa Độ Mini Map . 
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. . 
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn . 
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn 
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công 
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. . 
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú . 
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

volamhoalong
volamhoalong
avatar
avatar
Danh hiệuCao Cấp King Game

Cao Cấp King Game

Khai Mở Máy Kí Ức Võ Lâm
Open Test: Ngay Bây Giờ

Open Server : 13h00 Ngày 11/11/2014


Thông Tin Máy Chủ

Trang chủ :
http://kiucvolam1.com[b]

Trang đăng ký:
[/b]http://kiucvolam1.com/index.php?page=register[b][b]

FaceBook:
[/b][/b]http://www.facebook.com/pages/K%C3%AD-%E1%BB%A8c-V%C3%B5-L%C3%A2m-1/1527070027534767[b][b][b]

Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102

[/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b]II.[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] Hỗ Trợ Tân Thủ
[b][b][size=4]· Nhận Ngay Level 50
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 1000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
. Hỗ Trợ 3 Skill 9x
[/b][/size][/b]  • Phần thưởng đua top

[b][b][b][b][b][b][b]Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 2: [b]1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 3: [b]1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 4:[b]1 Set Định Quốc [b][b][b][i][b][b][b][b]MaxOPTION
[/b][/b][/b][/b][/b] + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 8: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu[b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 9: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 10: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[/b][/b][/b][/i][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=4][b]Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)[/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=4][b]1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB[/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b]
[b]III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn 
-Đính tháo item - khoá rương an toàn 
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú 
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG . 
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội 
-Tìm Tọa Độ Mini Map . 
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. . 
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn . 
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn 
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công 
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. . 
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú . 
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

volamhoalong
volamhoalong
avatar
avatar
Danh hiệuCao Cấp King Game

Cao Cấp King Game

Khai Mở Máy Kí Ức Võ Lâm
Open Test: Ngay Bây Giờ

Open Server : 13h00 Ngày 11/11/2014


Thông Tin Máy Chủ

Trang chủ :
http://kiucvolam1.com[b]

Trang đăng ký:
http://kiucvolam1.com/index.php?page=register[b][b]

FaceBook:
[/b]http://www.facebook.com/pages/K%C3%...27070027534767[b][b][b]

Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102

[/b][/b][b][b][b][b][b][b][b]II.[/b][/b][/b][/b][/b][/b] Hỗ Trợ Tân Thủ
[b][b][size=4]· Nhận Ngay Level 50
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 1000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
. Hỗ Trợ 3 Skill 9x
[/b][/size]

[/b][/b][/b][/b][/b]


  • Phần thưởng đua top

[b][b][b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b]Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 2: [b]1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 3: [b]1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 4:[b]1 Set Định Quốc [b][b][b][i][b][b][b][b]MaxOPTION
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/i][/b] + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 8: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu[b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 9: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 10: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b]Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b]1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b]
[b]III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn 
-Đính tháo item - khoá rương an toàn 
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú 
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG . 
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội 
-Tìm Tọa Độ Mini Map . 
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. . 
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn . 
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn 
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công 
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. . 
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú . 
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

volamhoalong
volamhoalong
avatar
avatar
Danh hiệuCao Cấp King Game

Cao Cấp King Game

[size=32]Khai Mở Máy Kí Ức Võ Lâm
[/size]Open Test: Ngay Bây Giờ
Open Server : 13h00 Ngày 11/11/2014


[b][b][size=32]Thông Tin Máy Chủ [/size][b]


[b] Trang chủ : 
[/b][b]http://kiucvolam1.com[b][b][b]


 Trang đăng ký: 
http://kiucvolam1.com/index.php?page=register[b][b][b][b]


 FaceBook: 
http://www.facebook.com/pages/K%C3%...27070027534767[b][b][b][b][b]


 Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102


[b][b][b][b][b][b][b][b][b]II. Hỗ Trợ Tân Thủ[b]
[b][b][b][size=18]· Nhận Ngay Level 50
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 1000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
. Hỗ Trợ 3 Skill 9x 
[/b][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

  • [size=32] Phần thưởng đua top[/size]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]

[b][b]Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 2: [b]1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 3: [b]1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 4:[b]1 Set Định Quốc [b][b][b][b][b][b][b]MaxOPTION
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][i][i] + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 5:[b]1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 6:[b]1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 8: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu[b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 9: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 10: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[/b][/b][/b][/i][/i]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b]Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b]
[b][b][b][b][b][b][i][b][b][b][b][b][b][b][b]1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[/b][/b][/b]
[/b][/b][/b][/i]
[b][i][i][b][b][b][i][i][i][b][b][b][b]
[b]III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn 
-Đính tháo item - khoá rương an toàn 
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú 
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG . 
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội 
-Tìm Tọa Độ Mini Map . 
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. . 
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn . 
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn 
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công 
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. . 
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú . 
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa

[/b][/b][/b]
[/i][/b][/b][/b][/i][/i][/b][/b][/b][/i][/i]

volamhoalong
volamhoalong
avatar
avatar
Danh hiệuCao Cấp King Game

Cao Cấp King Game

[size=32]Khai Mở Máy Kí Ức Võ Lâm
[/size]
Open Test: Ngay Bây Giờ
Open Server : 13h00 Ngày 11/11/2014

[size=32]Thông Tin Máy Chủ [/size]

 Trang chủ : 
http://kiucvolam1.com[b]

 Trang đăng ký: 
[/b]http://kiucvolam1.com/index.php?page=register[b][b]

 FaceBook: 
[/b][/b]http://www.facebook.com/pages/K%C3%...27070027534767[b][b][b]

 Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102

[/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b]II.[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] Hỗ Trợ Tân Thủ
[b][b][size=18]· Nhận Ngay Level 50
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 1000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
. Hỗ Trợ 3 Skill 9x 
[/b][/size][/b]

  • [size=32] Phần thưởng đua top[/size]

Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 2: [b]1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 3: [b]1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 4:[b]1 Set Định Quốc [b][b][b][b][b][b][b]MaxOPTION
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 8: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu[b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 9: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
Hạng 10: [b][b][b][b][b]1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu [b]+ 1 Danh Hiệu Top
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b]1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b]
[b]III.Thông Tin Server.
-Post item trên kênh hệ thống
-Mặt nạ đa dạng phong phú
-Dã tẩu full chuẩn 
-Đính tháo item - khoá rương an toàn 
-Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
-Event đa dạng phong phú 
-Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG . 
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội 
-Tìm Tọa Độ Mini Map . 
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. . 
-Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
-Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn . 
-Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn 
-Phân Biệt Nội Công Ngoại Công 
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. . 
-Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
-Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú . 
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment