-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

asd12352
asd12352
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Trang chủ : volamjav.com
Diễn dàn : http://volamjav.com/diendan/index.php
Đăng ký : http://volamjav.com/account/index2.php
Path : http://volamjav.com/download.php
 
Lịch trình server
Mở test full tính năng server : 10h (3/5)
Thời gian open beta : 14h (4/5)
Thông tin đua top được đăng tại forum
 
Thông tin server :
EXP : vừa phải
DROP : vừa đủ để săn đồ
Boss HK : Rớt HKMP
Hỗ trợ tân thủ : LV 80 , Kỹ năng 9x , 1 set kim phong ( sau đua top )
Kỳ trân các : Không bán Abang , HKMP , ngựa phiên vũ
Thợ rèn : Chế tạo HT , nâng cấp trang bị xanh lên cấp cao hơn

Đặc biệt server chuẩn source xanh
 
Tính năng server các bạn xem tại đây : http://volamjav.com/diendan/index.php?forums/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-t%C3%ADnh-n%C4%83ng.5/
 
Cam kết BQT :
 _ Server online lâu dài
 _ Đội ngũ admin nhiệt tình

 _ Không bán vật phẩm lạm dụng game
Trả lời nhanh

Message reputation : 0% (1 vote)

asd12352
asd12352
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Trang chủ : volamjav.com
Diễn dàn : http://volamjav.com/diendan/index.php
Đăng ký : http://volamjav.com/account/index2.php
Path : http://volamjav.com/download.php


Lịch trình server
Mở test full tính năng server : 10h (3/5)
Thời gian open beta : 14h (4/5) 
Thông tin đua top được đăng tại forum 

Thông tin server : 
EXP : vừa phải
DROP : vừa đủ để săn đồ
Boss HK : Rớt HKMP
Hỗ trợ tân thủ : LV 80 , Kỹ năng 9x , 1 set kim phong ( sau đua top )
Kỳ trân các : Không bán Abang , HKMP , ngựa phiên vũ
Thợ rèn : Chế tạo HT , nâng cấp trang bị xanh lên cấp cao hơn
Đặc biệt server chuẩn source xanh


Tính năng server các bạn xem tại đây : http://volamjav.com/diendan/index.ph...h-n%C4%83ng.5/

Cam kết BQT :
_ Server online lâu dài 
_ Đội ngũ admin nhiệt tình
_ Không bán vật phẩm lạm dụng gameThời gian bắt đầu sự kiện : 14h ngày 4/5/2014
Thời gian kết thúc sự kiện: 11h59 ngày 8/5/2014
Nội Dung Sự Kiện
- Sau khi tạo nhân vật, các bạn ra ngoài thôn làng để luyện công. Đến level 10 gia nhập môn phái, cứ 10 level các bạn về NPC nhận kỹ năng 1 lần (không cần làm nhiệm vụ môn phái)
- Nhận máu miễn phí
Phần Thưởng Sự Kiện
Top 1 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 20 (dây chuyền), Kháng 30 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên) 
- 1000 vạn lượng
- 1000 vàng
Top 2 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 - 19 (dây chuyền), Kháng 25 - 29 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 700 vạn lượng
- 700 vàng
Top 3 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 500 vạn lượng
- 500 vàng
Top 1 Môn Phái:
- 1 Thần Mã Phi Vân
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 300 vạn lượng
- 300 vàng
Top 2 Môn Phái
- 1 Thú Cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 1 Set An Bang (Kháng 10 (dây chuyền), Kháng 20 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Top 3 Môn Phái:
- 1 Thủ cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Chú Ý :
Để các bạn tâm huyết với nhân vật của mình hơn sau khi Đua Top xong. Chúng tôi quyết định:
Tất cả đồ đua top chúng tôi sẽ khóa 1 tháng 
Trả lời nhanh

Message reputation : 0% (1 vote)

asd12352
asd12352
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Trang chủ : volamjav.com
Diễn dàn : http://volamjav.com/diendan/index.php
Đăng ký : http://volamjav.com/account/index2.php
Path : http://volamjav.com/download.php


Lịch trình server
Mở test full tính năng server : 10h (3/5)
Thời gian open beta : 14h (4/5) 
Thông tin đua top được đăng tại forum 

Thông tin server : 
EXP : vừa phải
DROP : vừa đủ để săn đồ
Boss HK : Rớt HKMP
Hỗ trợ tân thủ : LV 80 , Kỹ năng 9x , 1 set kim phong ( sau đua top )
Kỳ trân các : Không bán Abang , HKMP , ngựa phiên vũ
Thợ rèn : Chế tạo HT , nâng cấp trang bị xanh lên cấp cao hơn
Đặc biệt server chuẩn source xanh


Tính năng server các bạn xem tại đây : http://volamjav.com/diendan/index.ph...h-n%C4%83ng.5/

Cam kết BQT :
_ Server online lâu dài 
_ Đội ngũ admin nhiệt tình
_ Không bán vật phẩm lạm dụng gameThời gian bắt đầu sự kiện : 14h ngày 4/5/2014
Thời gian kết thúc sự kiện: 11h59 ngày 8/5/2014
Nội Dung Sự Kiện
- Sau khi tạo nhân vật, các bạn ra ngoài thôn làng để luyện công. Đến level 10 gia nhập môn phái, cứ 10 level các bạn về NPC nhận kỹ năng 1 lần (không cần làm nhiệm vụ môn phái)
- Nhận máu miễn phí
Phần Thưởng Sự Kiện
Top 1 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 20 (dây chuyền), Kháng 30 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên) 
- 1000 vạn lượng
- 1000 vàng
Top 2 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 - 19 (dây chuyền), Kháng 25 - 29 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 700 vạn lượng
- 700 vàng
Top 3 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 500 vạn lượng
- 500 vàng
Top 1 Môn Phái:
- 1 Thần Mã Phi Vân
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 300 vạn lượng
- 300 vàng
Top 2 Môn Phái
- 1 Thú Cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 1 Set An Bang (Kháng 10 (dây chuyền), Kháng 20 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Top 3 Môn Phái:
- 1 Thủ cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Chú Ý :
Để các bạn tâm huyết với nhân vật của mình hơn sau khi Đua Top xong. Chúng tôi quyết định:
Tất cả đồ đua top chúng tôi sẽ khóa 1 tháng 

asd12352
asd12352
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Trang chủ : volamjav.com
Diễn dàn : http://volamjav.com/diendan/index.php
Đăng ký : http://volamjav.com/account/index2.php
Path : http://volamjav.com/download.php


Lịch trình server
Mở test full tính năng server : 10h (3/5)
Thời gian open beta : 14h (4/5) 
Thông tin đua top được đăng tại forum 

Thông tin server : 
EXP : vừa phải
DROP : vừa đủ để săn đồ
Boss HK : Rớt HKMP
Hỗ trợ tân thủ : LV 80 , Kỹ năng 9x , 1 set kim phong ( sau đua top )
Kỳ trân các : Không bán Abang , HKMP , ngựa phiên vũ
Thợ rèn : Chế tạo HT , nâng cấp trang bị xanh lên cấp cao hơn
Đặc biệt server chuẩn source xanh


Tính năng server các bạn xem tại đây : http://volamjav.com/diendan/index.ph...h-n%C4%83ng.5/

Cam kết BQT :
_ Server online lâu dài 
_ Đội ngũ admin nhiệt tình
_ Không bán vật phẩm lạm dụng gameThời gian bắt đầu sự kiện : 14h ngày 4/5/2014
Thời gian kết thúc sự kiện: 11h59 ngày 8/5/2014
Nội Dung Sự Kiện
- Sau khi tạo nhân vật, các bạn ra ngoài thôn làng để luyện công. Đến level 10 gia nhập môn phái, cứ 10 level các bạn về NPC nhận kỹ năng 1 lần (không cần làm nhiệm vụ môn phái)
- Nhận máu miễn phí
Phần Thưởng Sự Kiện
Top 1 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 20 (dây chuyền), Kháng 30 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên) 
- 1000 vạn lượng
- 1000 vàng
Top 2 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 - 19 (dây chuyền), Kháng 25 - 29 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 700 vạn lượng
- 700 vàng
Top 3 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 500 vạn lượng
- 500 vàng
Top 1 Môn Phái:
- 1 Thần Mã Phi Vân
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 300 vạn lượng
- 300 vàng
Top 2 Môn Phái
- 1 Thú Cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 1 Set An Bang (Kháng 10 (dây chuyền), Kháng 20 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Top 3 Môn Phái:
- 1 Thủ cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Chú Ý :
Để các bạn tâm huyết với nhân vật của mình hơn sau khi Đua Top xong. Chúng tôi quyết định:
Tất cả đồ đua top chúng tôi sẽ khóa 1 tháng 

asd12352
asd12352
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Trang chủ : volamjav.com
Diễn dàn : http://volamjav.com/diendan/index.php
Đăng ký : http://volamjav.com/account/index2.php
Path : http://volamjav.com/download.php

Lịch trình server
Mở test full tính năng server : 10h (3/5)
Thời gian open beta : 14h (4/5) 
Thông tin đua top được đăng tại forum 

Thông tin server : 
EXP : vừa phải
DROP : vừa đủ để săn đồ
Boss HK : Rớt HKMP
Hỗ trợ tân thủ : LV 80 , Kỹ năng 9x , 1 set kim phong ( sau đua top )
Kỳ trân các : Không bán Abang , HKMP , ngựa phiên vũ
Thợ rèn : Chế tạo HT , nâng cấp trang bị xanh lên cấp cao hơn
Đặc biệt server chuẩn source xanh

Tính năng server các bạn xem tại đây : http://volamjav.com/diendan/index.ph...h-n%C4%83ng.5/

Cam kết BQT :
_ Server online lâu dài 
_ Đội ngũ admin nhiệt tình
_ Không bán vật phẩm lạm dụng game


Thời gian bắt đầu sự kiện : 14h ngày 4/5/2014
Thời gian kết thúc sự kiện: 11h59 ngày 8/5/2014
Nội Dung Sự Kiện
- Sau khi tạo nhân vật, các bạn ra ngoài thôn làng để luyện công. Đến level 10 gia nhập môn phái, cứ 10 level các bạn về NPC nhận kỹ năng 1 lần (không cần làm nhiệm vụ môn phái)
- Nhận máu miễn phí
Phần Thưởng Sự Kiện
Top 1 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 20 (dây chuyền), Kháng 30 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên) 
- 1000 vạn lượng
- 1000 vàng
Top 2 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 - 19 (dây chuyền), Kháng 25 - 29 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 700 vạn lượng
- 700 vàng
Top 3 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 500 vạn lượng
- 500 vàng
Top 1 Môn Phái:
- 1 Thần Mã Phi Vân
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 300 vạn lượng
- 300 vàng
Top 2 Môn Phái
- 1 Thú Cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 1 Set An Bang (Kháng 10 (dây chuyền), Kháng 20 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Top 3 Môn Phái:
- 1 Thủ cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Chú Ý :
Để các bạn tâm huyết với nhân vật của mình hơn sau khi Đua Top xong. Chúng tôi quyết định:
Tất cả đồ đua top chúng tôi sẽ khóa 1 tháng

asd12352
asd12352
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Trang chủ : volamjav.com
Diễn dàn : http://volamjav.com/diendan/index.php
Đăng ký : http://volamjav.com/account/index2.php
Path : http://volamjav.com/download.php


Lịch trình server
Mở test full tính năng server : 10h (3/5)
Thời gian open beta : 14h (4/5) 
Thông tin đua top được đăng tại forum 

Thông tin server : 
EXP : vừa phải
DROP : vừa đủ để săn đồ
Boss HK : Rớt HKMP
Hỗ trợ tân thủ : LV 80 , Kỹ năng 9x , 1 set kim phong ( sau đua top )
Kỳ trân các : Không bán Abang , HKMP , ngựa phiên vũ
Thợ rèn : Chế tạo HT , nâng cấp trang bị xanh lên cấp cao hơn
Đặc biệt server chuẩn source xanh


Tính năng server các bạn xem tại đây : http://volamjav.com/diendan/index.ph...h-n%C4%83ng.5/

Cam kết BQT :
_ Server online lâu dài 
_ Đội ngũ admin nhiệt tình
_ Không bán vật phẩm lạm dụng gameThời gian bắt đầu sự kiện : 14h ngày 4/5/2014
Thời gian kết thúc sự kiện: 11h59 ngày 8/5/2014
Nội Dung Sự Kiện
- Sau khi tạo nhân vật, các bạn ra ngoài thôn làng để luyện công. Đến level 10 gia nhập môn phái, cứ 10 level các bạn về NPC nhận kỹ năng 1 lần (không cần làm nhiệm vụ môn phái)
- Nhận máu miễn phí
Phần Thưởng Sự Kiện
Top 1 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 20 (dây chuyền), Kháng 30 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên) 
- 1000 vạn lượng
- 1000 vàng
Top 2 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 - 19 (dây chuyền), Kháng 25 - 29 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 700 vạn lượng
- 700 vàng
Top 3 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 500 vạn lượng
- 500 vàng
Top 1 Môn Phái:
- 1 Thần Mã Phi Vân
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 300 vạn lượng
- 300 vàng
Top 2 Môn Phái
- 1 Thú Cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 1 Set An Bang (Kháng 10 (dây chuyền), Kháng 20 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Top 3 Môn Phái:
- 1 Thủ cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Chú Ý :
Để các bạn tâm huyết với nhân vật của mình hơn sau khi Đua Top xong. Chúng tôi quyết định:
Tất cả đồ đua top chúng tôi sẽ khóa 1 tháng 

asd12352
asd12352
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Trang chủ : volamjav.com
Diễn dàn : http://volamjav.com/diendan/index.php
Đăng ký : http://volamjav.com/account/index2.php
Path : http://volamjav.com/download.php


Lịch trình server
Mở test full tính năng server : 10h (3/5)
Thời gian open beta : 14h (4/5) 
Thông tin đua top được đăng tại forum 

Thông tin server : 
EXP : vừa phải
DROP : vừa đủ để săn đồ
Boss HK : Rớt HKMP
Hỗ trợ tân thủ : LV 80 , Kỹ năng 9x , 1 set kim phong ( sau đua top )
Kỳ trân các : Không bán Abang , HKMP , ngựa phiên vũ
Thợ rèn : Chế tạo HT , nâng cấp trang bị xanh lên cấp cao hơn
Đặc biệt server chuẩn source xanh


Tính năng server các bạn xem tại đây : http://volamjav.com/diendan/index.ph...h-n%C4%83ng.5/

Cam kết BQT :
_ Server online lâu dài 
_ Đội ngũ admin nhiệt tình
_ Không bán vật phẩm lạm dụng gameThời gian bắt đầu sự kiện : 14h ngày 4/5/2014
Thời gian kết thúc sự kiện: 11h59 ngày 8/5/2014
Nội Dung Sự Kiện
- Sau khi tạo nhân vật, các bạn ra ngoài thôn làng để luyện công. Đến level 10 gia nhập môn phái, cứ 10 level các bạn về NPC nhận kỹ năng 1 lần (không cần làm nhiệm vụ môn phái)
- Nhận máu miễn phí
Phần Thưởng Sự Kiện
Top 1 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 20 (dây chuyền), Kháng 30 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên) 
- 1000 vạn lượng
- 1000 vàng
Top 2 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 - 19 (dây chuyền), Kháng 25 - 29 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 700 vạn lượng
- 700 vàng
Top 3 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 500 vạn lượng
- 500 vàng
Top 1 Môn Phái:
- 1 Thần Mã Phi Vân
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 300 vạn lượng
- 300 vàng
Top 2 Môn Phái
- 1 Thú Cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 1 Set An Bang (Kháng 10 (dây chuyền), Kháng 20 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Top 3 Môn Phái:
- 1 Thủ cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Chú Ý :
Để các bạn tâm huyết với nhân vật của mình hơn sau khi Đua Top xong. Chúng tôi quyết định:
Tất cả đồ đua top chúng tôi sẽ khóa 1 tháng

asd12352
asd12352
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Trang chủ : volamjav.com
Diễn dàn : http://volamjav.com/diendan/index.php
Đăng ký : http://volamjav.com/account/index2.php
Path : http://volamjav.com/download.php

Lịch trình server
Mở test full tính năng server : 10h (3/5)
Thời gian open beta : 14h (4/5) 
Thông tin đua top được đăng tại forum 

Thông tin server : 
EXP : vừa phải
DROP : vừa đủ để săn đồ
Boss HK : Rớt HKMP
Hỗ trợ tân thủ : LV 80 , Kỹ năng 9x , 1 set kim phong ( sau đua top )
Kỳ trân các : Không bán Abang , HKMP , ngựa phiên vũ
Thợ rèn : Chế tạo HT , nâng cấp trang bị xanh lên cấp cao hơn
Đặc biệt server chuẩn source xanh

Tính năng server các bạn xem tại đây : http://volamjav.com/diendan/index.ph...h-n%C4%83ng.5/

Cam kết BQT :
_ Server online lâu dài 
_ Đội ngũ admin nhiệt tình
_ Không bán vật phẩm lạm dụng game


Thời gian bắt đầu sự kiện : 14h ngày 4/5/2014
Thời gian kết thúc sự kiện: 11h59 ngày 8/5/2014
Nội Dung Sự Kiện
- Sau khi tạo nhân vật, các bạn ra ngoài thôn làng để luyện công. Đến level 10 gia nhập môn phái, cứ 10 level các bạn về NPC nhận kỹ năng 1 lần (không cần làm nhiệm vụ môn phái)
- Nhận máu miễn phí
Phần Thưởng Sự Kiện
Top 1 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 20 (dây chuyền), Kháng 30 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên) 
- 1000 vạn lượng
- 1000 vàng
Top 2 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 - 19 (dây chuyền), Kháng 25 - 29 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 700 vạn lượng
- 700 vàng
Top 3 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 500 vạn lượng
- 500 vàng
Top 1 Môn Phái:
- 1 Thần Mã Phi Vân
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 300 vạn lượng
- 300 vàng
Top 2 Môn Phái
- 1 Thú Cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 1 Set An Bang (Kháng 10 (dây chuyền), Kháng 20 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Top 3 Môn Phái:
- 1 Thủ cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Chú Ý :
Để các bạn tâm huyết với nhân vật của mình hơn sau khi Đua Top xong. Chúng tôi quyết định:
Tất cả đồ đua top chúng tôi sẽ khóa 1 tháng

ˆÎˆ.ĐeštiÑy
ˆÎˆ.ĐeštiÑy
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 9

Thành Viên Cấp 9

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ˆÎˆ.ĐeštiÑy
ˆÎˆ.ĐeštiÑy
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 9

Thành Viên Cấp 9

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

asd12352
asd12352
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Trang chủ : volamjav.com
Diễn dàn : http://volamjav.com/diendan/index.php
Đăng ký : http://volamjav.com/account/index2.php
Path : http://volamjav.com/download.php


Lịch trình server
Mở test full tính năng server : 10h (3/5)
Thời gian open beta : 14h (4/5) 
Thông tin đua top được đăng tại forum 

Thông tin server : 
EXP : vừa phải
DROP : vừa đủ để săn đồ
Boss HK : Rớt HKMP
Hỗ trợ tân thủ : LV 80 , Kỹ năng 9x , 1 set kim phong ( sau đua top )
Kỳ trân các : Không bán Abang , HKMP , ngựa phiên vũ
Thợ rèn : Chế tạo HT , nâng cấp trang bị xanh lên cấp cao hơn
Đặc biệt server chuẩn source xanh


Tính năng server các bạn xem tại đây : http://volamjav.com/diendan/index.ph...h-n%C4%83ng.5/

Cam kết BQT :
_ Server online lâu dài 
_ Đội ngũ admin nhiệt tình
_ Không bán vật phẩm lạm dụng gameThời gian bắt đầu sự kiện : 14h ngày 4/5/2014
Thời gian kết thúc sự kiện: 11h59 ngày 8/5/2014
Nội Dung Sự Kiện
- Sau khi tạo nhân vật, các bạn ra ngoài thôn làng để luyện công. Đến level 10 gia nhập môn phái, cứ 10 level các bạn về NPC nhận kỹ năng 1 lần (không cần làm nhiệm vụ môn phái)
- Nhận máu miễn phí
Phần Thưởng Sự Kiện
Top 1 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 20 (dây chuyền), Kháng 30 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên) 
- 1000 vạn lượng
- 1000 vàng
Top 2 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 - 19 (dây chuyền), Kháng 25 - 29 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 700 vạn lượng
- 700 vàng
Top 3 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 500 vạn lượng
- 500 vàng
Top 1 Môn Phái:
- 1 Thần Mã Phi Vân
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 300 vạn lượng
- 300 vàng
Top 2 Môn Phái
- 1 Thú Cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 1 Set An Bang (Kháng 10 (dây chuyền), Kháng 20 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Top 3 Môn Phái:
- 1 Thủ cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Chú Ý :
Để các bạn tâm huyết với nhân vật của mình hơn sau khi Đua Top xong. Chúng tôi quyết định:
Tất cả đồ đua top chúng tôi sẽ khóa 1 tháng 

asd12352
asd12352
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

14h [4/5/2014] Võ Lâm JAV Open Chính thức Phiên Bản CTC , Chuẩn VNG , Trở lại Kỷ Niệm


Trang chủ : volamjav.com
Diễn dàn : http://volamjav.com/diendan/index.php
Đăng ký : http://volamjav.com/account/index2.php
Path : http://volamjav.com/download.php


http://volamjav.com/account/index_files/hinh1.jpg
http://volamjav.com/account/index_files/hinh2.jpg
http://volamjav.com/account/index_files/hinh3.jpg
http://volamjav.com/account/index_files/hinh4.jpg

Lịch trình server
Mở test full tính năng server : 10h (3/5)
Thời gian open beta : 14h (4/5) 
Thông tin đua top được đăng tại forum 

Thông tin server : 
EXP : vừa phải
DROP : vừa đủ để săn đồ
Boss HK : Rớt HKMP
Hỗ trợ tân thủ : LV 80 , Kỹ năng 9x , 1 set kim phong ( sau đua top )
Kỳ trân các : Không bán Abang , HKMP , ngựa phiên vũ
Thợ rèn : Chế tạo HT , nâng cấp trang bị xanh lên cấp cao hơn
Đặc biệt server chuẩn source xanh


Tính năng server các bạn xem tại đây : http://volamjav.com/diendan/index.ph...h-n%C4%83ng.5/

Cam kết BQT :
_ Server online lâu dài 
_ Đội ngũ admin nhiệt tình
_ Không bán vật phẩm lạm dụng gameThời gian bắt đầu sự kiện : 14h ngày 4/5/2014
Thời gian kết thúc sự kiện: 11h59 ngày 8/5/2014
Nội Dung Sự Kiện
- Sau khi tạo nhân vật, các bạn ra ngoài thôn làng để luyện công. Đến level 10 gia nhập môn phái, cứ 10 level các bạn về NPC nhận kỹ năng 1 lần (không cần làm nhiệm vụ môn phái)
- Nhận máu miễn phí
Phần Thưởng Sự Kiện
Top 1 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 20 (dây chuyền), Kháng 30 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên) 
- 1000 vạn lượng
- 1000 vàng
Top 2 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 - 19 (dây chuyền), Kháng 25 - 29 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 700 vạn lượng
- 700 vàng
Top 3 Server:
- 1 Thần Thú Bôn Tiêu
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 500 vạn lượng
- 500 vàng
Top 1 Môn Phái:
- 1 Thần Mã Phi Vân
- 1 Set An Bang (Kháng 15 (dây chuyền), Kháng 25 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 300 vạn lượng
- 300 vàng
Top 2 Môn Phái
- 1 Thú Cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 1 Set An Bang (Kháng 10 (dây chuyền), Kháng 20 (nhẫn, ngọc bội) , sinh lực, nội lực ngẫu nhiên)
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Top 3 Môn Phái:
- 1 Thủ cưỡi 8x ngẫu nhiên
- 200 vạn lượng
- 200 vàng
Chú Ý :
Để các bạn tâm huyết với nhân vật của mình hơn sau khi Đua Top xong. Chúng tôi quyết định:
Tất cả đồ đua top chúng tôi sẽ khóa 1 tháng 

asd12352
asd12352
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Võ Lâm JAV 
Chuẩn VNG 99%
Cam Kết - Lâu Dài - Uy Tín
Kỳ trân các : Không bán Abang , HKMP , ngựa Phiên vũ
Hỗ Trợ Online 24/24 Nhiệt tìnhChính thức Open Đua Top 14h (4/5)

asd12352
asd12352
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Võ Lâm JAV 
Chuẩn VNG 99%
Cam Kết - Lâu Dài - Uy Tín
Kỳ trân các : Không bán Abang , HKMP , ngựa Phiên vũ
Hỗ Trợ Online 24/24 Nhiệt tìnhChính thức Open Đua Top 14h (4/5)

asd12352
asd12352
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Võ Lâm JAV 
Chuẩn VNG 99%
Cam Kết - Lâu Dài - Uy Tín
Kỳ trân các : Không bán Abang , HKMP , ngựa Phiên vũ
Hỗ Trợ Online 24/24 Nhiệt tình


Chính thức Open Đua Top 14h (4/5)

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Facebook comment