-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

chichchoe2
chichchoe2
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

[b][size=16][b][size=18]JX (HÀ NỘI) OPEN BETA CHÍNH Hôm Nay Nhanh Tay Đua Tốp NHẬN QUÀ Này Anh Em

N
[/b][/size]
-những ý kiến đóng góp của các bạn chơi xin gửi về Yahoo
volam_hanoi2014
Web: volamhanoi.com
Trang Chủ : http://volamhanoi.com
Đăng ký : http://volamhanoi.com
Download : http://volamhanoi.com/JXhanoi.exe

Phiên Bản Công Thành Chiến

Auto IN GAME

+ Open Chính Thức Lúc 12h15 thứ Bẩy ngày 19/04/2014 Server Open Beta , Chính Thức
+ Mong quý đồng đạo cố gắng sắp xếp thời gian thích hợp để cùng tham gia
hưởng ứng cùng sever
[b][b][b][b][b]Thời gian đua tốp bắt đầu từ 11h15 ngày 19/04/2014
Thời gian kết thúc đua tốp vào lúc 19h00 ngày 23/04/2014
[b][size=18]
[b][size=18][size=18][b][b][b][b]Phần thưởng:

[b][b][b][b]Hạng 1:
Nhận[b][b][b][b] Sét An Bang radom +[b][b][b][b]1 Túi Bảo Vật [b][b][b][b]+150 xu[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
Hạng 2
: Nhận [b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]Sét An Bang radom +[b][b][b][b]1 Túi Bảo Vật [b][b][b][b]+130 xu
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[/b][/b]
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][b]
Hạng 3
[/b]: Nhận [b][b][b][b]Một Sét Đinh Quốc radom [b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]+[b][b][b][b]1 Túi Bảo Vật [b][b][b][b]+130 xu[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b]
Hạng 4
[/b][b][b] : Nhận [b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]Một Sét Đinh Quốc radom [b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]+[b][b][b][b]1 Túi Bảo Vật [b][b][b][b]+120 xu[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][b]
Hạng 5
[/b] :[b][b][b][b] Nhận 1 Ngựa Cấp 130 [b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]+[b][b][b][b]1 Túi Bảo Vật [b][b][b][b]+1O0 xu[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
Hạng 6
: [b][b][b][b]Nhận 1 Ngựa Cấp 130 [b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]+[b][b][b][b]1 Túi Bảo Vật [b][b][b][b]+1O0 xu
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]Hạng 7 :[b][b][b][b] Nhận 1 Ngựa Cấp 120 [b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]+[b][b][b][b]1 Túi Bảo Vật [b][b][b][b]+ 90 xu[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
Hạng 8
:[b][b][b][b] Nhận 1 Ngựa Cấp 120 [b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]+[b][b][b][b]1 Túi Bảo Vật [b][b][b][b]+ 80 xu[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
Hạng 9
: [b][b][b][b]NNhận 1 Ngựa Cấp 100 [b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]+[b][b][b][b]1 Túi Bảo Vật [b][b][b][b]+ 50 xu[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
Hạng 10
: [b][b][b][b]Nhận 1 Ngựa Cấp 100 [b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][size=18][size=18][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]+[b][b][b][b]1 Túi Bảo Vật [b][b][b][b]+50 xu[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/size][/size][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
Hình ảnh trong game Võ Lâm Hà Nội :Một vài Chức Năng Cơ Bản Của Server :
- Đấu Giá Khiêu Chiến Lệnh , Tham Gia Công Thành (new version)
- Phân Chia Kênh Chat
- Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
- Liên Đấu – Danh Hiệu – Vòng Sáng ( Chuẩn VNG )
- Tìm Tọa Độ Mini Map
- Dame Ngũ Hành Tương Khắc….
- Các Skill Hỗ Trợ cho 9x
- Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn
- Phân Biệt Nội Công Ngoại Công
- Đồ Đạc Thả Ga !
- Tích Hợp AutoInGame ( Thông minh )
- Bến Thuyền Phong Lăng Độ(đi vào các giờ chẵn)
- Săn Boss Sát Thủ 8Con/1Ngày
- Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
- Hệ Thống Auto In Game Hoàn Toàn Mới (Tự Nhặt Trang Bị, Nhặt Tiền,Nga My Buff)
- Phong kỳ mỗi ngày chạy một lần .
- Công thành chiến bang hội

- Lãnh địa bang hội - khiêu chiến boss bang hội ,
- Vượt ải - Chuẩn 18 ải liên hoàn !
- Phong lăng độ - chuẩn biến thuyền VNG

- Test toàn bộ chức năng trong server tạo điều kiện hoàn thành tất cả các lỗi còn sót !
- Test chức năng nâng cấp bậc trang bị tử mãng , kim ô , bạch hổ , nếu có lỗi báo ngay cho admin !
- Test vượt ải , Công thành , phong lăng độ , liên đấu , và một số chức năng khác , có lỗi báo ngay với admin
- Hiện tại BQT đã hoàn thành chức năng bày bán , rao Item , thời gian sau sẽ UPDATE
- Mọi thay đổi BQT sẽ thông báo ở trang chủ và những thông tin sẽ cập nhật ở trang chủ !

+ Yahoo Báo Lỗi trong khi test : [b]volam_hanoi2014
@yahoo.com

sự kiện Open sever là một sự kiện lớn ! và để tiếp thêm niềm vui chúng tôi tiếp tục có sự kiện cho các đồng đạo đam mê

Quảng cáo server nhận ngay Kim Nguyên Bảo Liền Tay, tuy không nhiều nhưng cũng là động lực khích lệ tinh thần đồng đạo
- Yahoo admin : volam_hanoi2014

-BQT Võ Lâm (Sài Gòn ) - Thánh Địa Anh Hùng xin trân trọng giới thiệu
-Đây là tất cả tâm huyết thử nghiệm của chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi thực sự cho các bạn. Mong các bạn hãy ủng hộ thật nhiệt tình. Chúng tôi sẽ không dễ gì từ bỏ tâm huyết của mình, đó cũng là lời cam kết hoạt động dài lâu dành cho các bạn. Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi mail về địa /chỉ web Võ Lâm Online
-chúng tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn.
-Và cuối cùng, Lục địa Võ Lâm đang chờ đón những bước chân kiêu hùng của các bạn!!!
[/b]
- Những ý kiến của các bạn chơi xin gửi về yahoo : volam_hanoi2014

chichchoe2
chichchoe2
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

chichchoe2
chichchoe2
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

chichchoe2
chichchoe2
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment