-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

donggiang
donggiang
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Như các bạn cũng đả biết game Võ Lâm Truyền Kỳ là game Kiếm Hiệp đầu tiên tại Việt Nam 
Mặc dù đả trải qua 9 năm nhưng VLTK vẩn tồn tại cho đến hiện nay , khi có ai đó nhắc đến hoặc vô tình nghe được những có liên quan đến game VLTK chắc hẳn trong lòng mổi chúng ta đều không thể nào quên những giây phút sống cùng bằng hữu và những gì đã trải qua trong game.
Nhìn lại VLTK đã trải qua 9 năm với 9 phiên bản khác nhau , nhưng phiên bản Công Thành Chiến có thể nói là Phiên bản được nhiều người tâm đắc nhất trong 9 phiên bản của game VLTK…..
Và Team cũng là 1 trong những người từng ước ao sẽ quay trở về để cùng ngắm nhìn và trải nghiệm 1 game VLTK mang đậm tính chất Công Thành Chiến 
Mang trong lòng niềm đam mê và nhiệt huyết , nên anh em trong Team cùng nhau cố gắng hoàn thiện server mang đậm chất Công Thành Chiến để mang tới cho các bạn và tạo 1 ngôi nhà chung để các bạn tìm lại những phút giây đã mất…

Dự Kiến Test Off :

11 Giờ Thứ 7 Ngày 1 Tháng 3 Năm 2014

150 Tài Khoản Để Các Bạn Vào Test

Từ THGH01 Đến THGH50 
Pass 123456

VLTK01 Đến VLTK50 
Pass 123456

Kenny1 Đến Kenny50 
Pass 123456

Sau Khi Tổng Kết Được Những Lổi Còn Lại Trong Server Team Sẽ Tiến Hành Alpha Test Công Khai Trong 3 Ngày Tránh Tình Trạng Lổi Trong Ngày Open BeTa...!

Diễn Đàn : http://diendan.shxt.info
Phiên Bản :
Công Thành Chiến 
RateMoney :
Chuẩn phiên bản công thành chiến 
ExpRate :
Chuẩn phiên bản công thành chiến
ItemDropRate :
Chuẩn phiên bản công thành chiến

7 Thành Thị và 8 Thôn Trấn

[url=<a]</font></font><br /><a href="http://upanh.com/view/?id=3vt53c0zfqs"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><img src="http://i0.upanh.com/2014/0228/02//58829463.banhang.bmp" /></font></a><br /><a href="http://upanh.com/view/?id=2vt40ccz3hv"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><img src="http://i1.upanh.com/2014/0228/02//58829464.baovat.bmp" /></font></a><br /><a href="http://upanh.com/view/?id=6vt3dcez6hr"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><img src="http://i2.upanh.com/2014/0228/02//58829465.chatkenhbang.bmp" /></font></a><br /><a href="http://upanh.com/view/?id=4vt98caz3qw"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><img src="http://i5.upanh.com/2014/0228/02//58829468.postitem.bmp" /></font></a><br /><br /><span style="font-size: 16px;"><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><font color="#ff0000"><strong>C%C3%B4ng Th%C3%A0nh Chi%E1%BA%BFn :</strong></font></font></font></span><br /><strong><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">%C4%90%E1%BA%A5u Gi%C3%A1 Khi%C3%AAu Chi%E1%BA%BFn L%E1%BB%87nh%C2%A0</font></font></strong><br /><br /><span style="font-size: 16px;"><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><font color="#ff0000"><strong>K%E1%BB%B9 N%C4%83ng 120 :</strong></font></font></font></span><br /><strong><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">Ho%C3%A0n Thi%E1%BB%87n K%E1%BB%B9 N%C4%83ng 120 C%E1%BB%A7a 10 Ph%C3%A1i</font></font></strong><br /><br /><span style="font-size: 16px;"><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><strong><font color="#ff0000">Ch%E1%BB%A9c N%C4%83ng B%C3%A0y B%C3%A1n:</font></strong></font></font></span><br /><strong><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">B%C3%A1n H%C3%A0ng Chu%E1%BA%A9n VNG Full 60 %C3%B4<br /></font></font></strong><br /><span style="font-size: 16px;"><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><strong><font color="#ff0000">Ch%E1%BB%A9c n%C4%83ng rao b%C3%A1n %C4%91%E1%BB%93 tr%C3%AAn k%C3%AAnh chat :</font></strong></font></font></span><br /><strong><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">Ph%C3%A2n bi%E1%BB%87t m%C3%A0u khi rao item</font></font></strong><br /><br /><font color="#ff0000"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><strong><span style="font-size: 16px;">Bang H%E1%BB%99i :</span></strong></font></font><br /><strong><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">Chat K%C3%AAnh Bang - ph%C3%A2n quy%E1%BB%81n %E2%80%93 %C4%91%E1%BB%95i t%C3%AAn %E2%80%A6.%C2%A0</font></font></strong><br /><br /><font color="#ff0000"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><strong><span style="font-size: 16px;">T%E1%BB%91ng Kim :</span></strong></font></font><br /><strong><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">B%E1%BA%A3o v%E1%BB%87 nguy%C3%AAn so%C3%A1i %E2%80%93 c%E1%BB%ABu s%C3%A1t</font></font></strong><br /><br /><span style="font-size: 16px;"><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><strong><font color="#ff0000">Li%C3%AAn %C4%90%E1%BA%A5u :</font></strong></font></font></span><br /><strong><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">%C4%90%C6%A1n %C4%90%E1%BA%A5u %E2%80%93 Song %C4%90%E1%BA%A5u%C2%A0</font></font></strong><br /><br /><font color="#ff0000"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><strong><span style="font-size: 16px;">Trang B%E1%BB%8B :</span></strong></font></font><br /><br /><strong><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">%C4%90%E1%BB%93 Xanh %E2%80%93 Thi%C3%AAn Ho%C3%A0ng %E2%80%93 H%E1%BB%93ng %E1%BA%A2nh</font></font></strong><br /><strong><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">Nhu T%C3%ACnh %E2%80%93 Hi%E1%BB%87p C%E1%BB%91t %E2%80%93 %C4%90%E1%BB%8Bnh Qu%E1%BB%91c %E2%80%93 An Bang%E2%80%A6!</font></font></strong><br /><strong><font color="#222222"><font face="Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">C%C3%B2n r%E1%BA%A5t nhi%E1%BB%81u ch%E1%BB%A9c n%C4%83ng kh%C3%A1c %C4%91ang ch%E1%BB%9D c%C3%A1c b%E1%BA%A1n%E2%80%A6..!<br /><br /><font color="#ff0000"><span style="font-size: 16px;">%C4%90%E1%BB%83 ho%C3%A0n thi%E1%BB%87n 1 Server v%E1%BB%9Bi phi%C3%AAn b%E1%BA%A3n C%C3%B4ng Th%C3%A0nh Chi%E1%BA%BFn Team r%E1%BA%A5t c%E1%BA%A7n s%E1%BB%B1 nhi%E1%BB%87t t%C3%ACnh v%C3%A0 %C4%91%C3%B3ng g%C3%B3p c%E1%BB%A7a c%C3%A1c b%E1%BA%A1n.</span></font><br /><br /><font color="#ff0000"><span style="font-size: 16px;">BQT THGH...!</span></font></font></font></strong><br />][/url]]

Công Thành Chiến :
Đấu Giá Khiêu Chiến Lệnh 

Kỹ Năng 120 :
Hoàn Thiện Kỹ Năng 120 Của 10 Phái

Chức Năng Bày Bán:
Bán Hàng Chuẩn VNG Full 60 ô

Chức năng rao bán đồ trên kênh chat :
Phân biệt màu khi rao item

Bang Hội :
Chat Kênh Bang - phân quyền – đổi tên …. 

Tống Kim :
Bảo vệ nguyên soái – cừu sát

Liên Đấu :
Đơn Đấu – Song Đấu 

Trang Bị :

Đồ Xanh – Thiên Hoàng – Hồng Ảnh
Nhu Tình – Hiệp Cốt – Định Quốc – An Bang…!
Còn rất nhiều chức năng khác đang chờ các bạn…..!

Để hoàn thiện 1 Server với phiên bản Công Thành Chiến Team rất cần sự nhiệt tình và đóng góp của các bạn.

BQT THGH...!

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment