Diễn đàn 4rKingGame.Com
 • Thiên Long Bát Bộ 3
  Trang Chủ: Tl3.Gate.Vn
  Tình Trạng: Open Beta (17/04)
  NPH: FPT Online
 • Thiên Ngoại Giang Hồ
  Trang Chủ: Tngh.Gate.Vn
  Tình Trạng: Teaser
  NPH: FPT Online
 • DayBreak Online
  Trang Chủ: Dbo.Vn
  Tình Trạng: Close Beta (30/03)
  NPH: Like.Vn
 • Phàm Nhân Tu Tiên
  Trang Chủ: PhamNhan.Com
  Tình Trạng: Open Beta (20/03)
  NPH: Chưa xác định
 • Cửu Âm Chân Kinh
  Trang Chủ: CuuAm.Gosu.Vn
  Tình Trạng: Alpha Test (16/03)
  NPH: GoSu
 • Đột Kích
  Trang Chủ: Cf.Go.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: VTC Game
 • Kiếm Thế
  Trang Chủ: KiemThe.Zing.Vn
  Tình Trạng: Open beta
  NPH: VNG
 • Audition
  Trang Chủ: Au.Go.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: VTC Game
 • Zing Speed
  Trang Chủ: Speed.Zing.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: VNG
 • Squad
  Trang Chủ: Studio.Vtc.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: VTC Game
 • Boom Online
  Trang Chủ: Boom.Zing.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: VNG
 • Liên Minh Huyền Thoại
  Trang Chủ: LienMinh.Garena.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Thế Giới Hoàn Mỹ
  Trang Chủ: TheGioiHoanMy.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Quang Minh DEC
 • Thần Chiến
  Trang Chủ: thanchien.go.vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: VTC Game
 • Thiên Lệnh
  Trang Chủ: ThienLenh.Com
  Tình Trạng: Open Beta (26/03)
  NPH: PNS
 • Bá Thiên Kiếm
  Trang Chủ: BaThienKiem.Net
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Thiên Mệnh Anh Hùng
  Trang Chủ: ThienMenh.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Trảm Tiên
  Trang Chủ: TramTien.Com
  Tình Trạng: teaser
  NPH: Chưa xác định
 • Chư Tiên Liệt Truyện
  Trang Chủ: ChuTien.123Choi.Vn
  Tình Trạng: Teaser
  NPH: 123ChoiVn
 • Liệt Hỏa Chiến Thần
  Trang Chủ: LietHoa.Com
  Tình Trạng: Open Beta (19/03)
  NPH: Chưa xác định
 • Rồng Lộn
  Trang Chủ: RongLon.Game5.Vn
  Tình Trạng: Close Beta (08/03)
  NPH: SS Group
 • Giang Hồ Truyền Kỳ
  Trang Chủ: GiangHoTruyenKy.Com
  Tình Trạng: Alpha Test (14/03)
  NPH: Chưa xác định
 • Đồ Long Đao
  Trang Chủ: DoLongDao.Com
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Siêu Quậy
  Trang Chủ: SieuQuay.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Tiểu Lý Phi Đao
  Trang Chủ: PhiDao.com
  Tình Trạng: Chưa Phát Hành
  NPH: Chưa xác định
 • Daybreak Online
  Trang Chủ: dbo.vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Tàng Long
  Trang Chủ: TangLongs.Com
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Đại Đường Tranh Bá
  Trang Chủ: DaiDuongTranhBa.Com
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Tiên Lạc Phàm Trần
  Trang Chủ: TienLac.Gosu.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Gosu.Vn
 • Đại Hiệp Truyện
  Trang Chủ: DaiHiep.Sgame.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Sgame.Vn
 • Chúa Nhẫn
  Trang Chủ: ChuaNhan.4566.vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: 4566.vn
 • Cổ Kiếm
  Trang Chủ: CoKiem.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Chân Võ
  Trang Chủ: ChanVo.Net
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Vạn Chiến
  Trang Chủ: VanChien.Game9.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Đông Phong
  Trang Chủ: dp.like.vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Kiếm Thế 26
  Trang Chủ: KiemThe26.Com
  Tình Trạng: Open beta
  NPH: Chưa xác định
 • Kiếm Thần Chiến
  Trang Chủ: KtChien.Com
  Tình Trạng: Open beta
  NPH: Chưa xác định
 • Hoàng Long Kiếm
  Trang Chủ: HoangLongKiem.Com
  Tình Trạng: Open beta
  NPH: Chưa xác định
 • Gunny Pro
  Trang Chủ: GunProVn.Com
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Hoàng Kiếm
  Trang Chủ: KiemThePro.Net
  Tình Trạng: Open beta
  NPH: Chưa xác định
 • Yêu Gunny
  Trang Chủ: YeuGunny.Net
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Kiếm Thế 123
  Trang Chủ: KiemThe123.Com
  Tình Trạng: Open beta
  NPH: Chưa xác định
 • Mệnh Kiếm
  Trang Chủ: MenhKiem.Com
  Tình Trạng: Open beta
  NPH: Chưa xác định
 • Nhật Nguyệt Kiếm
  Trang Chủ: Kt-NhatNguyen.com
  Tình Trạng: Open beta
  NPH: Chưa xác định
 • Kiếm Đế
  Trang Chủ: KiemDe.Com
  Tình Trạng: Open beta
  NPH: Chưa xác định
 • Kiếm Thế 247
  Trang Chủ: KiemThe247.Net
  Tình Trạng: Open beta
  NPH: Chưa xác định
 • Kiếm Hồn
  Trang Chủ: KiemHon.Com
  Tình Trạng: Open beta
  NPH: Chưa xác định
 • Gunny Private
  Trang Chủ: Gunny.Pro.Vn
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Gunny Private
  Trang Chủ: Gunny2.Us
  Tình Trạng: Open Beta
  NPH: Chưa xác định
 • Liên hệ đăng game miễn phí 4rkgcontact@gmail.com
  Copyright© 4rKingGame Entertainment 2013 .Một sản phẩm của 4rkinggame.com